Service & Reparationer

Vi utför service och reparationer på allt i din grisinredning och mjölkanläggning. Såsom utfodring, mjölkutrustning, ventilation och utgödsling.

Vi reparerar även alla typer av kylanläggningar tillexempel butikskyla, kyllager och mjölktankar.

Vi arbetar för att alltid vara tillgängliga och att ha en öppen transparent dialog med våra kunder är något vi värdesätter högt. Kundens behov och önskemål
står alltid i fokus. Vi arbetar för att ge våra kunder en trygg och driftsäker anläggning av högsta kvalitet.

Avtal:
Lagstadgad periodisk läcksökning av kylanläggningar.
Vill Du ha avtal med oss? Hör av dig!

0498-48 19 30